अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई न्यायिक निकायसम्म पुर्‍याउन सहयोग गरौँ : अध्यक्ष मगर