अपाङ्गता सम्बन्धी पछिल्लो तथ्याङ्क : नीति-निर्माणमा कोसेढुंगा