क्रियाकलापहरू

१.  शिक्षा :

 • विद्यालय भर्ना अभियान
 • छात्रबृत्ती वितरण
 • पहुचयुक्त र्याम्पनिर्माण
 • बैठक,धर्ना र सामुहिक कार्यक्रम,
 • अपाङ्गता भएका बालिकाहरूको लागि परामर्श,
 • नमुना सर्वेक्षण
 • सुचना सामग्रिको निर्माण तथा बितरण

२. स्वास्थ्य:

 • स्वास्थ्य तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा तालिम र सचेतनामुलक कार्यक्रम
 • अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागि परामर्श,
 • विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू संग बैठक,
 • योन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा वकालत र सुचना सामग्रिहरूको निर्माण,
 • सरोकारवालाहरूसङ्ग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम,

 

३. जिविकोपार्जन:

 • गाउँ गाउँमा अपांगता भएका महिला र अभिभावकहरूको स्वावलम्बन समुह निर्माण तथा अभिमुखिकरण
 • स्थानीय तथा जिल्लास्तरीय र केन्द्रीयस्तरमा सरोकारवालाहरू संग छलफल , वकालत बैठक,
 • अपांगता भएका महिलाको शिप अवश्यकता पहीचान र अवश्यकता अनुसारको शिप प्रदान
 • घुम्तिकोष व्यवस्थापन,
 • बिउ पुजि वितरण,
 • बचत तथा ऋण कार्यक्रम
 • सहकारी निर्माण

 ४ वकालत, सहभागिता र प्रतिनिधित्व:

 • वकालत सचेतना र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम,
 • विभिन्न संस्थाहरू संग सन्जालिकरण र समन्वय
 • राश्ट्रीय तथा अन्तर्रराश्ट्रीय कार्यक्रममा सहभागीता बृदी
 • राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक समावेशीकरणाका लागि वकालत
 • रोजगारिका लागि विभिन्न सस्थाहरूसंग समन्वय,
 • शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र अर्थपुर्ण सहभागिता.

 

  ५. पुनरस्थापना:

 • हिंसापिडित अपांगता भएका महीलाको लागि छात्राबास व्यवस्थापन साथै यसको निर्देशिका निर्माण,
 • केन्द्रीय तथा क्षेत्रियस्तरमा भवन निर्माण, र यसका लागी वकालत र अर्थिक स्रोत जुटाउने
 • अपाङ्गता भएका महिला हरूको लागि क्षमता विकास र वकालत तालिम
 • हिंसापिडित अपांगता भएका महीलाका लागि सीपमुलक तालिमको व्यवस्था
 • कानुनी उपचारका लागी समन्वय तथा रिफरल सेवा

 ७. संस्था र मानव स्रोत व्यवस्थापन:

 • नितिहरूको पुनरावलोकन र नयाँ निर्माण
 • तालिम निर्देशिका ,अनुगमन र मुल्लयङ्कन योजना, क्षत्रीय तथा कार्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका निर्माण,
 • सङघको वेबसाइट र अन्य सामग्री निर्माण
 • आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता भएका महिलाहरूको व्यक्तिगत विवरण तयार पार्ने.
 • सञ्जाल विस्तार र व्यस्थापन
 • कर्मचारी, सदस्य तथा अन्य सदस्यहरूको क्षमता अभिवृदि

 ८. न्यायमा पहुच:

 • हीसां पिडित अपांगता भएका महिलाको कानुनि उपचारका सहयोग एवं रीफरल सेवा प्रदान गर्ने ,
 • अपांगता भएका महीलालाइर् राज्यले प्रदान गरेका सेवा र सुविधाहरूको सहजिकरण