प्रकाशन

यस पृष्ठमा नेपाल अपाङ्ग  महिला संघद्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशन वा स्रोत-सामग्री (जस्तै प्रतिवेदन) हरू समेटिएका छन्। कृपया निम्न सूचीबाट आफूलाई मन लागेको सामग्री  हेर्न वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।

अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धीत केही विभेदकारी कानूनी व्यवस्थाको सुधारको लागि नीतिसार २०२२

अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धीत केही विभेदकारी कानूनी व्यवस्थाको सुधारको लागि नीतिसार

प्रकासित मिति: 07/05/2023

भाषा: Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

पहिचान इ-वुलेटिन अक्टुवर-डिसेम्बर २०२२

प्रकासित मिति:

भाषा:

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

माई्क्रोसफ्ट वर्ड फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

पहिचान इ-वुलेटिन, जुलाइ-सेप्टेम्बर, २०७९

प्रकासित मिति: 31/10/2022

भाषा: English (अँग्रेजी)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

माई्क्रोसफ्ट वर्ड फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

पहिचान ई-बुलेटिन जनवरी-मार्च २०२२

प्रकासित मिति: 04/04/2022

भाषा: Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

माई्क्रोसफ्ट वर्ड फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

Cover image of Disability and Development Report showing a person walking using crutches

युएनको अपाङ्गता र विकास प्रतिवेदन

प्रकासित मिति: 10/09/2019

भाषा: English (अँग्रेजी)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्