प्रकाशन

यस पृष्ठमा नेपाल अपाङ्ग  महिला संघद्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशन वा स्रोत-सामग्री (जस्तै प्रतिवेदन) हरू समेटिएका छन्। कृपया निम्न सूचीबाट आफूलाई मन लागेको सामग्री  हेर्न वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।

वार्षिक बुलेटिन २०२३

प्रकासित मिति: 08/03/2024

भाषा: Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

माई्क्रोसफ्ट वर्ड फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

अपाङ्गताभएका व्यक्तिको ३२ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा ‘नेपाल अपाङ्ग महिला संघले जारी गरेको अपील’

प्रकासित मिति:

भाषा:

पहिचान इ-वुलेटिन_ अप्रिल-जुन,२०२३

प्रकासित मिति:

भाषा:

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

माई्क्रोसफ्ट वर्ड फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

ADVOCACY TOOL KIT

प्रकासित मिति: 15/08/2023

भाषा: English (अँग्रेजी)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धीत केही विभेदकारी कानूनी व्यवस्थाको सुधारको लागि नीतिसार २०२२

अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धीत केही विभेदकारी कानूनी व्यवस्थाको सुधारको लागि नीतिसार

प्रकासित मिति: 07/05/2023

भाषा: Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

GBV Handbook

प्रकासित मिति: 01/01/2023

भाषा: Nepali (नेपाली)

नेपाल अपाङ्ग महिला संघका बारेमा सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रयाका लागि तलका ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोस ।