स्रोत-सामग्री

यस पृष्ठमा नेपाल अपाङ्ग  महिला संघद्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशन वा स्रोत-सामग्री (जस्तै प्रतिवेदन) हरू समेटिएका छन्। कृपया निम्न सूचीबाट आफूलाई मन लागेको सामग्री  हेर्न वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।

पहिचान इ-वुलेटिन अक्टुवर-डिसेम्बर २०२२

प्रकासित मिति:

भाषा:

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

माई्क्रोसफ्ट वर्ड फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

पहिचान इ-वुलेटिन, जुलाइ-सेप्टेम्बर, २०७९

प्रकासित मिति: 31/10/2022

भाषा:English (अँग्रेजी)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

माई्क्रोसफ्ट वर्ड फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

पहिचान ई-बुलेटिन जनवरी-मार्च २०२२

प्रकासित मिति: 04/04/2022

भाषा:Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

माई्क्रोसफ्ट वर्ड फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्