स्रोत-सामाग्री

यस पृष्ठमा नेपाल अपाङ्ग महिला सँघ द्वारा प्रकासित विभिन्न प्रकासन वा स्रोत-सामाग्री (जस्तै प्रतिवेदन) हरू समेटिएका छन्। कृपया निम्म सुचीबाट आफूलाई मन लागेको सामाग्री  हेर्न वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।

पहिचान इ-वुलेटिन, जुलाइ-सेप्टेम्बर, २०७९

प्रकासित मिति: 31/10/2022

भाषा:English (अँग्रेजी)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

माई्क्रोसफ्ट वर्ड फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

पहिचान ई-बुलेटिन जनवरी-मार्च २०२२

प्रकासित मिति: 04/04/2022

भाषा:Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

माई्क्रोसफ्ट वर्ड फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

ANNUAL BULLETIN,2021

यो वार्षिक बुलेटिनमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघले सन् २०२१ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म सञ्चालन गरेका अभियानहरू र गतिविधिहरूको छोटो विवरण समेटिएको छ।

प्रकासित मिति: 27/03/2022

भाषा:Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

माई्क्रोसफ्ट वर्ड फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

Cover image of Disability and Development Report showing a person walking using crutches

युएनको अपाङ्गता र विकास प्रतिवेदन

यो रिपोर्टले संयुक्त राष्ट्रसंघको पहिलो प्रणालीगत अपाङ्गता र दिगो विकास लक्ष्यहरु (SDGs) को वैश्विक स्तरमा दिगो विकासको एजेन्डाको परीक्षण गर्ने प्रयास गर्दछ। रिपोर्ट डाटा, नीतिहरु र कार्यक्रमहरु को समीक्षा र सर्वोत्तम अभ्यासहरु को पहिचान; र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागी SDGs को प्राप्ति लाई बढावा दिन सिफारिश गरिएका कार्यहरुको रूपरेखा बनाउन यो प्रतिवेदन को प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

प्रकासित मिति: 10/09/2019

भाषा:English (अँग्रेजी)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्