News

Three-day teacher training on UDL

 This training has been organized with the aim of helping to achieve learning achievement by using educational technology based on Universal Design for Learning (UDL). The training target children with learning difficulties to achieve their learning goals, diversify teaching methods and facilitate addressing their needs.

मधेश प्रदेशमा आयोजित अपाङ्गता भएका महिलाविरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा राेकथाम सम्बन्धी एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय सरकारका प्रतिनिका लागि ३ दिने अभिमुखिकरण तालिम ।