स्रोत-सामाग्री

यस पृष्ठमा नेपाल अपाङ्ग महिला सँघ द्वारा प्रकासित विभिन्न प्रकासन वा स्रोत-सामाग्री (जस्तै प्रतिवेदन) हरू समेटिएका छन्। कृपया निम्म सुचीबाट आफूलाई मन लागेको सामाग्री  हेर्न वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।

कोभिड १९ कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न सहयोगको लागि अपांगता भएका महिलाहरुको विशेष अनुरोध

नेपाल अपाङ्ग महिला संघले अपाङ्ता भएका महिलाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि सम्पुर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू को तर्फबाट राज्यका निकायहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूले हाल कोरोना भाईरस विरूद्धको प्रतिकार्यमा अपाङ्गताका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्य गर्न हुनको लागि यो विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

प्रकासित मिति: 27/03/2020

भाषा:Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

माई्क्रोसफ्ट वर्ड फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

Success Story Part 2 Cover

सफलताका कथा (भाग २)

यस प्रकाशनमा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको कामबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएर जिवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल अपाङ्गता भएका महिलाहरूको कथाहरू समेटिएको छ।

प्रकासित मिति: 13/06/2017

भाषा:Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

NDWA Brochure

सँस्थाको परिचयात्मक ब्रोसर

यो सामाग्री नेपाल अपाङ्ग महिला संङ्घको परिचयात्मक ब्रोसर हो।

प्रकासित मिति: 14/11/2016

भाषा:Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

Bulletin Cover

वार्षिक बुलेटिन (२०७३-७४)

यो बुलेटिक आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घले सम्पन्न गरेका कार्यक्रम तथा परियोजनाको विस्तृत विरवणहरूको सँगालो हो।

प्रकासित मिति: 17/07/2017

भाषा:Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

Cover of NDWA Success Sotry Part 1

सफलताका कथा (भाग १)

यस प्रकाशनमा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको कामबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएर जिवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल अपाङ्गता भएका महिलाहरूको कथाहरू समेटिएको छ।

प्रकासित मिति: 09/09/2014

भाषा:Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्