ndwanepal

a picture showing people with disability in the road

अपाङ्गता समावेशी कोरोना प्रतिकार्यका लागी सचेतनामूलक पोस्टर तयार

नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घले अपाङ्गता समावेशी कोरोना प्रतिकार्यसम्बन्धी सचेतनामूलक पोस्टर तयार गरेको छ। विश्वमा कोरोना महामारी तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको र नेपालमा पनि यसको प्रभाव कायम नै रहेको अवस्थामा कोरोना प्रतिकार्यलाई थप अपाङ्गता समावेशी बनाउनको लागी यो पोस्टर तयार गरिएको हो।

NDWA Brochure

प्रेस विज्ञप्त्ति – सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता देऊ

सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउँदा पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे संघीय संसदबाट नै त्रुटि या वेवास्ता गरी गम्भीर त्रुटी गर्न गएकोमा हुँदा उक्त ऐन सच्याउन र पाइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिन सरकार, सरोकारवालाज्यूहरुसंग हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।