कोभिड १९ कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न सहयोगको लागि अपांगता भएका महिलाहरुको विशेष अनुरोध