संकल्प, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू

संकल्प

अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरु समतामूलक, समावेशी तथा न्यायपूर्ण समाजमा स्वाभिमानपूर्वक जिवनयापन गरिरहेका हुनेछन् ।

 

लक्ष्य

अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरुलाई समाजका सबै क्षेत्रमा समावेशीकरण, अधिकारको व्यवस्था र उपभोगका लागि संगठित सशक्तिकरण र वकालत गर्ने ।